COACHING

Tijdens de gesprekken worden de aspecten relaties, gezin, werk, spiritualiteit en lichamelijke gezondheid belicht en geanalyseerd. Tevens wordt er gekeken naar uw kennis & levenservaring, uw sympathie en begrip voor anderen, uw ambities & teleurstellingen, uw mening en (voor)oordelen.

Het doel van coaching is om de weg in te slaan die leidt tot verdieping in zichzelf, tot een beter begrip van uw wezen. Door het bewust inzicht ontwikkelen in uw eigen gevoelswereld, uw gedrag en functioneren, begeleid ik u in een zoektocht naar persoonlijke groei, zingeving en effectiviteit.

Ontspanning

Indien u last heeft is van blokkades (onrust of spanning) in uw systeem kan de coaching sessie worden aangevuld met een behandeling acupressuur.
De behandeling kan liggend op de massagetafel of zittend op de behandelkruk zijn (uw kleding hoeft niet uit).

Deze methode van behandelen heb ik ontwikkeld in 1986 toen ik in contact kwam met wijlen professor Henri van Praag, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Prof. van Praag heeft mij intensief begeleid bij het toepassen van mijn paranormale vermogens.


Note: De behandeling acupressuur geef ik uitsluitend als aanvulling op een coaching sessie, er kunnen geen aparte afspraken voor worden gemaakt.